ประชาสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

บทความรู้


ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา


อ่าน : 754 16 พ.ย. 2559 15:14:42
:: เรื่อง โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

งานประกันสุขภาพและเวชสถิติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยโครงการเป็น 2 ประเภท คือ

 

คุณลักษณะ

    จำนวน 

      งบประมาณต่อโครงการ

ประเภทที่ 1

โครงการที่มีนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา อย่างน้อย ๑ คน

      10

          สองหมื่นบาท 

ประเภทที่ 2

โครงการที่มีอาจารย์หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยมีหัวหน้าหน่วยงาน   เป็นผู้เห็นชอบโครงการ

         8

          สามหมื่นบาท

ทั้งนี้ทุกโครงการจะต้องดำเนินการในมหาวิทยาลัยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยสามารถนำส่งรายละเอียดโครงการตามตัวอย่างในเอกสารแนบท้าย ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chattkarnj@gmail.com ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-7542

Gallery


โดย : ภูมิพัฒน์ กองลี 16 พ.ย. 2559 15:14:42

ข่าว HOT


มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณ...

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส...

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที...

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ข่าวล่าสุด


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม...

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญ...

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา ...

รูปภาพ / กิจกรรม