ประชาสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

บทความรู้


ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา


อ่าน : 788 31 ม.ค. 2560 10:41:07
:: เรื่อง มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ระบบรับตรง รอบที่ 2 (MFU ADMISSION) ใน 40 สาขาวิชาไปแล้วระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนกว่า 7,500 คน จากทั่วประเทศ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว จำนวน 2,414 ราย โดยขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันสิทธ์การเข้าศึกษา ที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครสอบมีหลากหลาย อาทิ ภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจการบิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พยาบาล เป็นต้น โดยผู้สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เหตุผลว่าพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและเปิดสอนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานปัจจุบัน พร้อมกับมีความคาดหวังอย่างสูงต่อการที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรมเพื่อพร้อมก้าวสู่การทำงานในโลกไร้พรมแดน

 

Gallery


โดย : ภูมิพัฒน์ กองลี 31 ม.ค. 2560 10:41:07

ข่าว HOT


มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณ...

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส...

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที...

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ข่าวล่าสุด


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม...

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญ...

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา ...

รูปภาพ / กิจกรรม