ประชาสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

บทความรู้


ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา

อัลบั้ม / กิจกรรม


สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 มฟล. 2 ก.ย. 59
5 พ.ค. 2560

กิจกรรมรดน้ำหัวอธิการ
16 พ.ย. 2559

กิจกรรมปั่นปันให้น้อง
16 พ.ย. 2559

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลั...
16 พ.ย. 2559

กิจกรรม
16 พ.ย. 2559

TestTest
28 มิ.ย. 2559

รูปภาพ / กิจกรรม